มาตรฐานการเรียนรู้ ม.5 เทอม2

สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ของเรื่องสถิติ ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Tags: , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ในบทที่ 1 (หลักสูตรเก่า)เรื่องสถิติ แผนการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย ในกิจกรรมของแผนฯที่1 ผู้จัดทำได้เขียนเนื้อหาเองในกระดาษ หากต้องการอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร สามารถอ่านรายละเอียดได้ Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสถิติ

เอกสารประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email3

Tags: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS