มาตรฐานการเรียนรู้ ม.5 เทอม2

สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ของเรื่องสถิติ ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 Continue reading


แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ในบทที่ 1 (หลักสูตรเก่า)เรื่องสถิติ แผนการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย ในกิจกรรมของแผนฯที่1 ผู้จัดทำได้เขียนเนื้อหาเองในกระดาษ หากต้องการอ่านหรือดาวน์โหลดเอกสาร สามารถอ่านรายละเอียดได้ Continue reading


เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสถิติ

เอกสารประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 Continue reading